УНИВЕРЗАЛНА БИБЛИОТЕКА НОВОГ МЕДИЈА. COMPLETARIUM

На други, трећи поглед. ЦЕО СВЕТ је једна држава. "Сазвежђе З"

понедељак, 20. јануар 2014.

Oдломци ИСТОРИЈЕ СРБА и СРПСКИХ - ЈУГОСЛАВЕНСКИХ - ЗЕМАЉА У ТУРСКОЈ И АУСТРИЈИ од М. С. МИЛОЈЕВИЋА
II. СВЕСКА.
ЦЕЛО  ЈЕ   ДЕЛО   ПОМОГЛО СРПСКО УЧЕНО ДРУШТВО
СА 70ДУКАТА  ЦЕС.

У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ
1872.
153
 
ГДЕ ЈЕ ШТО:
Други део
Глава VII.
1. Хуни, Српска Свевладова држава, Авари, српска држава под Дрванићима илиДрвенаревићима, Бугари и Маџари
а) Срби
4.Краљ Свевлад, Самовлад или Само, Самко I. Од 492. – 530.год.5.Цар Борис или Брус I. Свевладовић или Самовладовић I. Од 530 – 540.год6.Цар Остројило I. Свевладовић или Самовладовић II. Од 540 – 552.год
б)Срби у Италији и пропаст зап. Римске Империје
8.Краљ Татило Свевладовић III. Од 541 – 576.год.9.Краљ Теја Реја (Хтеомир) Татилов Свевладовић IV. 552 – 563.10.Остатци Срба у Италији и данашње њихове песме11.(6.) Цар Свевлад или Смовлад II. син Стројимиров, Самовладовић III.(V.)од 552 – 564.12.(7.) Цар Селимир I. Свевладов или Самов син Свевладовић или Самовић IV.(VI.) 564.–585.13.(8.) Цар срп. Владан I. Селимиров син Свевладовић V. (VII.) од 585.– 610.14.(9.) Цар Радомир I. Владанов син Свевладовић VI. (VIII.) од 610.–620.
в) Авари, Бугари и Маџари
2. Друго државно и народно преселење српске власти у ове земље под Дрвановим илиДрвенаровим сином59.Цар Звонимир I. Дрванов, (Дрвенаров) од 632.–675.60.(12.) Краљ Будимир I. Звонимиров Дрванић II.675.–680.4. Краљ Будимир и админ: деоба Србије8)Бела Хрватска или Долња Далмација9)Црвена Хрватска или Горња Далмација10)Србија11)Банство Босна12)Велико Жупанство Рашка13)Сјеверно велико Жупанство Рашка14)Велико јужно Жупанство Рашка61.Краљ Светолик I.Будимиров Дрванић (Дрвенаровић) III. 680.–692.62.Краљ Владислав I.Светоликов Дрванић (Дрвенаровић) IV. 692.–709.63.Краљ Томислав I.Владислављев Дрвановић V. 709.–722.64.Краљ Себислав (или Збислав) I. Дрвановић VI. 722.–749.65.Краљ Разбивој I.Себислављев Дрвановић VII. 746.–753.66.Краљ Владимир I.Себислављев Дрвановић VIII. 753.–773.67.Краљ Хранимир I.Владимиров Дрвановић IX. 773.–782.68.Краљ Тврдослав I.Хранимиров Дрвановић X. 782.–787.69.Краљ Остројило (или Стројило)II. Владимиров Дрвановић XI. 787.–791.70.Краљ Толимир I.Остројилов Дрвановић XII. 791.–799.71.Краљ Предислав I.Толимиров Дрвановић XIII. 799.–805.72.Краљ Крепимир I.Предислављев Дрвановић XIV. 805.–830.5. Краљ Крепимир и доцнија адм. деоба Србије1)Поганија или Нерента2)Захумија или Захлмија3)Каналис или Диоклеција4)Краљевац (Дукља – данас део његов Дукађин) а и Прехвала (илиПрахвалитанија)73.Краљ Светозар Крепимиров Дрвановић XV. 830.–835154 ....
       Краљ Радослав I.Светозарев Дрвановић XVI. 835.–850.75.Краљ Чеслав или Честислав I. Радослављев Дрвановић XVII. 850.–862. пропастСрбије и појав Бугара 
) Маџари у српским (Славенским) земљама 76.Краљ Петрислав I. Радослављев Дрвановић XVIII. 864.–879.77.Краљ Павлимир или Бела I. Петрислављев Дрвановић XIX. 879.–910.78.Жена Белина (Павлимирова) Дрвановић XX. 910.–930.79.Краљ Тресимир I.Белин или Павлимиров Дрвановић XXI. 930.–960.80.Краљ Прелимир I.Тресимиров Дрвановић XXII. 960.–982.81.Краљ Хвалимир I.Прелимиров Дрвановић XXIII. 982.–986.82.Краљ Легет I.Крешимиров Дрвановић XXIV. 986.–989.83.Краљ Силвестер I.Болеслављев Дрвановић XXV. 989.–993.84.Краљ Тугомир Силвестров Дрвановић ХXVI. 993.–997.85.Краљ Хвалимир II.Тугомиров Дрвановић ХXVII. 997.–1003.86.Краљ Петрислав II.Хвалимиров Дрвановић ХXVIII. 1003.–1010.87.Краљ Владимир Свети II.Петрислављев Дрвановић ХXIX. 1010.–1015.88.Краљ Драгомир I. Хвалимиров Дрвановић ХXX. 1015.–1019.89.Краљ Доброслав или Воислав I.Драгомиров Дрвановић ХXXI. 1036.–1055.90.Краљица Неда I. и најстарији јој син Гојислав Дрвановић ХXXII.1055.–1057.91.Краљ Михајил I.Војислављев Дрвановић ХXXIII. 1057.–1073.92.Краљ Радослав II.Војислављев Дрвановић ХXXIV. 1073.–1089.93.Краљ Бодин I.Михајилов Дрвановић ХXXV.1089.–1100.94.Краљ Доброслав II.Бранислављев Дрвановић ХXXVI. 1100.–1102.95.Краљ Владимир III.Михајилов Дрвановић ХXXVII. 1102.–1114.96.Краљ Ђурађ I.Бодинов Дрвановић ХXXVIII. 1114.–1117.97.Краљ Грубеша I.Бранислављев Дрвановић ХXXIХ. 1117.–1124.98.Краљ Ђурађ Бодинов Дрвановић ХL. 1124.–114399.Краљ Грдиња (или Градиња) I.Бранислављев Дрвановић ХLI. 1143.–1154.100. Краљ Радослав III.Градињин Дрвановић ХLII. 1154.– 1160. и уништење cpп.Краљевства 
Глава VIII. 
6. Срби под Неманићима и другим, стање њихово под Немц: Маџар; и т.д.100.Цар Немања Стефан I. XLIII. 1160,–1195,101.Цар Стефан I.Стефанов Неманић I. (Свевладовић XIVIII) 1195.–1222.102.Цар Радослав IV.Стефанов Неманић II. 1228.–1234.103.Цар Владислав II.Стефанов Неманић III. 123.–1240.104.Цар Урош I.Стефанов Неманић IV. 1240.–1272.105.Цар Драгутин I.Стефанов Неманић V. 1272.–1275.106.Цар Милутин I. Стефанов Неманић VI. 1275.–1321.107.Цар Стефан II. Милутинов Дечански Неманић VII. 1320.–1333.108.Цар Силни Стефан III. Душан I. Стефанов Неманић VIII. 1333.–1356.109.Цар Урош II. Душанов Неманић IX. 1356.–1367.110.Краљ Bукашин I. Мрњачевић I. 1367.–1371.111.Цар Лазар I. Грбљановић I.1376.–1389.112.Царица Милица I. Југ-Богданова Грбљановић II. 1389.–1405.113.Деспот Стефан III. Високи Лазарев Грбљановић III. 1405.–1427.114.Деспот Ђурађ II. Вуков Бранковић I. 1427.–1457.115.Деспот Лазар II. Ђурђев Бранковић II. 1457.–1558.а. Стање Срба у Typcкoj и Аустријиб. Jе ли Душан узрок cрп. пропасти ?ц. Политика (и стање Срба, Аустро-Маџарска 
Глава IX.      .  .. .. . .
    ____________  Књига се може преузети   на следећој интернет адреси:   http://www.scribd.com/doc/19505861/Milos-Milojevic-Odlomci-Istorije-Srba

Нема коментара: